Fönsterblogg

På Storgatan 52 i Skövde har vi levererat fönster som nu är monterade med ett gott resultat. Fönstren är specialtillverkade efter dom gamla förlagorna med smala profiler, gammalt glas och kittade spröjs.

Vi fick ett utlåtande från den antikvariska experten i Skövde kommun efter fönsterbytet:

” De vid slutbesiktningen besiktigade byggnadsarbetena har utförts mycket väl och godkänns ur antikvarisk synvinkel. Det fina slutresultatet som åstadkommits med de nya fönstren är av stor betydelse inte bara för byggnaden utan också för stadsbilden och utgör ett viktigt föredöme för andra fönsterbytesprojekt i Skövde”

RM14282fönsterstorgatan2

RM14282fönster storgatan6

RM14282fönster storgatan3

RM14282fönster storgatan4

Mikael Carlsson

Mikael Carlsson

VD på RM Snickerier